මහඇමති පදවිය හින්දු සාධුවරයකුට

ඉන්දියාවේ විශාලතම ප්‍රාන්තයවන උත්තර් ප්‍රදේශ්හි මීළඟ මහඇමතිවරයා වශයෙන් විවාදයට ලක්ව ඇති හින්දු පූජකයෙකු පාලක භාරතීය ජනතා පක්ෂය විසින් තෝරා ගනු ලැබ ඇත.

නව මහඇමති යෝගී ආධිත්‍යනාත් විවාදාත්මක සහ මුස්ලිම් විරෝධී දේශකයකු හැටියට ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි.

පසුගියදා පැවති උත්තර ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්ත මැතිවරණයෙන් දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් අත් කර ගැනීමට භාරතීය ජනතා පක්ෂය සමත් විය.

 

bbc

මේ පුවත ඔබේ මිතුරන් අතරේ බෙදාගන්න

Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *