ගාලූ මුවදොර ලොව උසම නත්තල් ගස නොවේද….?

කොළඹ ගාලු මුවදොරදී අද (24) රාත්‍රියේ විවෘත කිරීමට නියමිත නත්තල් ගස ලෝකයේ උසම නත්තල් ගස නොවන බව කතෝලික විභාවනය නම් සංවිධානය සඳහන් කරයි.

කොළඹ නත්තල් ගසේ උස මීටර් 114ක් ලෙස වාර්තා වන අතර ඔවුන් පවසන්නේ 2009 වසරේදී බ්‍රසීලයේදී ඉදිකර ඇති නත්තල් ගසක් ලෝකයේ උසම නත්තල් ගස වන බවයි.

ගිනස් වාර්තා අනුව එහි උස මීටර් ආසන්න වශයෙන් මීටර් 128ක් වන බවද එම සංවිධානය සඳහන් කරයි.

මේ බව සදහන් කරමින් එම සංවිධානය විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙහි දැක්වෙයි.

444566464

මේ පුවත ඔබේ මිතුරන් අතරේ බෙදාගන්න

Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *