සහල් මිල වේගයෙන් පහතට !

සහල් මිළ සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටෙමින් ඇතිබව දකුණු පළාතේ සහල් තොග වෙළදුන් පවසයි. ඒ අනුව පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව...

ලංකාවේ ‘අලියා බීම‘ ඉන්දියාවට !

ඉන්දියවේ ඉහලම පිරිසක් , උතුරේ දූපත් තුනක විදුලි ව්‍යාපෘතියක !

විදුලි කප්පාදු වූවන්ට සහන රැසක් !

මත්තල ඉන්දියාවට, රුසියාවට

Ad Widget